Výzvy > 4.výzva MAS Šternbersko-IROP-Bezpečnost dopravy
Číslo výzvy: 119/06_16_038/CLLD_16_02_110
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: kraje; obce; dobrovolné svazky obcí; organizace zřizované nebo zakládané kraji; organizace zřizované nebo zakládané obcemi; organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí; provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách; dopravci ve veřejné linkové dopravě podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě; Ministerstvo dopravy ČR; subjekty zajišťující dopravní obslužnost, uvedené v § 8 odst. 1 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, tedy stát, kraje a obce, pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy, a dopravci, kteří jsou provozovateli veřejné linkové dopravy podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.
Zpřístupnění žádosti o podporu: 29. 12. 2017 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 15. 1. 2018 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 16. 3. 2018 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena