Výzvy > 4.Výzva MAS Zubří země-IROP-Územní studie I.
Číslo výzvy: 004/06_16_058/CLLD_15_01_046
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rácmi SCLLD na území MAS, kategorie příjemců vychází z jednotlivých specifických cílů IROP.
Zpřístupnění žádosti o podporu: 14. 9. 2017 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 14. 9. 2017 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 2. 11. 2017 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena