Výzvy > 5.výzva-ITI-Plzeň-SC 2.1-Sociální služby
Číslo výzvy: 006/06_16_056/ITI_16_01_010
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Nestátní neziskové organizace, OSS, PO OSS, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, církve, církevní organizace
Zpřístupnění žádosti o podporu: 22. 11. 2016 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 30. 3. 2017 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 20. 9. 2017 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena