Výzvy > 5.výzva MAS Frýdlantsko-Beskydy-IROP-územní studie
Číslo výzvy: 002/06_16_058/CLLD_16_01_054
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rácmi SCLLD na území MAS, kategorie příjemců vychází z jednotlivých specifických cílů IROP.
Zpřístupnění žádosti o podporu: 6. 11. 2017 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 6. 11. 2017 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 29. 3. 2018 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena