Výzvy > 5.výzva MAS Jablunkovsko-IROP-Udržitelná doprava-podpora provázanosti různých druhů dopravy
Číslo výzvy: 027/06_16_038/CLLD_15_01_089
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rácmi SCLLD na území MAS, kategorie příjemců vychází z jednotlivých specifických cílů IROP.
Zpřístupnění žádosti o podporu: 15. 5. 2017 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 15. 5. 2017 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 30. 6. 2017 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena