Výzvy > 5.výzva MAS Krušné hory-IROP-IZS I.
Číslo výzvy: 006/06_16_076/CLLD_16_01_021
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rámci SCLLD na území MAS, kategorie příjemců vychází z jednotlivých specifických cílů IROP
Zpřístupnění žádosti o podporu: 20. 7. 2017 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 20. 7. 2017 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 20. 9. 2017 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena