Výzvy > 5.výzva MAS Labské skály z.s.-IROP-Odolnost jednotek SDH II. a III. stupně-II
Číslo výzvy: 039/06_16_076/CLLD_15_01_184
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rámci SCLLD na území MAS, kategorie příjemců vychází z jednotlivých specifických cílů IROP
Zpřístupnění žádosti o podporu: 31. 1. 2018 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 31. 1. 2018 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 31. 3. 2018 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena