Výzvy > 5.výzva MAS POHODA-IROP-Stanice IZS I
Číslo výzvy: 021/06_16_076/CLLD_15_01_071
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rámci SCLLD na území MAS, kategorie příjemců vychází z jednotlivých specifických cílů IROP
Zpřístupnění žádosti o podporu: 16. 10. 2017 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 16. 10. 2017 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 21. 12. 2017 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena