Výzvy > 5.Výzva MAS Radbuza-IROP-Zkvalitnění infrastruktury pro bezmotorovou dopravu a zvýšení bezpečnosti d
Číslo výzvy: 080/06_16_038/CLLD_16_01_100
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rácmi SCLLD na území MAS, kategorie příjemců vychází z jednotlivých specifických cílů IROP.
Zpřístupnění žádosti o podporu: 26. 10. 2017 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 26. 10. 2017 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 8. 1. 2018 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena