Výzvy > 5.Výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální služby-I
Číslo výzvy: 036/06_16_072/CLLD_15_01_261
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rámci SCLLD na území MAS, kategorie příjemců vychází z jednotlivých specifických cílů IROP
Zpřístupnění žádosti o podporu: 6. 9. 2017 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 6. 9. 2017 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 17. 10. 2017 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena