Výzvy > 5.výzva MAS SERVISO-IROP-Zvyšování ochrany života osob, zdraví a majetku kvalitnějším vybavením jedn
Číslo výzvy: 057/06_16_076/CLLD_16_01_048
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Ministerstvo vnitra - generální ředitelství ČR, hasičské záchranné sbory krajů, záchranný útvar HZS ČR, obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně), Ministerstvo vnitra - Policejní prezidium ČR, kraje ( kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnnickézáchranné služby krajů, státní organizace, která zřizuje jednotku HZS podniku s územní působností
Zpřístupnění žádosti o podporu: 22. 10. 2018 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 22. 10. 2018 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2018 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena