Výzvy > 6.výzva MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka-IROP-Psychiatrická péče
Číslo výzvy: 001/06_17_085/CLLD_16_01_086
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: - kraje, - obce, - dobrovolné svazky obcí, - organizace zřizované kraji, - organizace zřizované obcemi, - organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, - organizace zakládané kraji, - organizace zakládané obcemi, - organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, - nestátní neziskové organizace, - církve, - církevní organizace, - obchodní společnosti poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, - další subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.
Zpřístupnění žádosti o podporu: 10. 9. 2018 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 10. 9. 2018 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 12. 10. 2018 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena