Výzvy > 5.výzva MAS Šumavsko-IROP-Rozvoj sociálního podnikání
Číslo výzvy: 021/06_16_074/CLLD_15_01_114
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rámci SCLLD na území MAS, kategorie příjemců vychází z jednotlivých specifických cílů IROP
Zpřístupnění žádosti o podporu: 5. 10. 2018 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 5. 10. 2018 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 5. 11. 2018 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena