Výzvy > 5.výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy I. (IROP1)
Číslo výzvy: 139/06_16_038/CLLD_15_01_146
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rácmi SCLLD na území MAS, kategorie příjemců vychází z jednotlivých specifických cílů IROP.
Zpřístupnění žádosti o podporu: 29. 3. 2018 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 29. 3. 2018 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 29. 6. 2018 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena