Výzvy > 5.výzva OPS pro Český ráj-IROP-Sociální podnikání - investice
Číslo výzvy: 040/06_16_074/CLLD_16_01_083
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rámci SCLLD na území MAS, kategorie příjemců vychází z jednotlivých specifických cílů IROP
Zpřístupnění žádosti o podporu: 9. 4. 2018 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 23. 4. 2018 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 8. 6. 2018 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena