Výzvy > 6.výzva MAS 21-IROP-SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ-I.
Číslo výzvy: 003/06_16_074/CLLD_15_01_088
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rámci SCLLD na území MAS, kategorie příjemců vychází z jednotlivých specifických cílů IROP
Zpřístupnění žádosti o podporu: 28. 4. 2017 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 28. 4. 2017 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 11. 10. 2017 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena