Výzvy > 6.výzva MAS Broumovsko+-IROP-Doprava I
Číslo výzvy: 043/06_16_038/CLLD_16_01_027
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rácmi SCLLD na území MAS, kategorie příjemců vychází z jednotlivých specifických cílů IROP.
Zpřístupnění žádosti o podporu: 31. 7. 2017 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 31. 7. 2017 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 4. 9. 2017 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena