Výzvy > 6.výzva MAS Labské skály z.s.-IROP-Sociální služby a komunitní centra-investiční záměry
Číslo výzvy: 080/06_16_072/CLLD_15_01_184
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rámci SCLLD na území MAS, kategorie příjemců vychází z jednotlivých specifických cílů IROP
Zpřístupnění žádosti o podporu: 12. 2. 2018 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 12. 2. 2018 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 31. 5. 2018 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena