Výzvy > 6.výzva MAS ORLICKO-IROP-Komplexní podpora cyklistické dopravy I.
Číslo výzvy: 072/06_16_038/CLLD_15_01_065
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rácmi SCLLD na území MAS, kategorie příjemců vychází z jednotlivých specifických cílů IROP.
Zpřístupnění žádosti o podporu: 16. 10. 2017 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 16. 10. 2017 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 30. 4. 2018 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena