Výzvy > 6.výzva MAS Říčansko-IROP-Deinstitucionalizace psychiatrické péče
Číslo výzvy: 003/06_17_085/CLLD_16_02_004
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR Kraje Organizace zřizované kraji Organizace zakládané kraji Obce Dobrovolné svazky obcí Organizace zřizované obcemi Organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí Organizace zakládané obcemi Organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí Nestátní neziskové organizace Církve Církevní organizace Obchodní společnosti poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů Další subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
Zpřístupnění žádosti o podporu: 29. 6. 2018 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 29. 6. 2018 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 31. 8. 2018 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena