Výzvy > 6.výzva MAS ŽR-IROP-Kvalita a dostupnost sociálních služeb II
Číslo výzvy: 085/06_16_072/CLLD_15_01_258
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rámci SCLLD na území MAS, kategorie příjemců vychází z jednotlivých specifických cílů IROP
Zpřístupnění žádosti o podporu: 14. 3. 2018 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 14. 3. 2018 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 16. 4. 2018 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena