Výzvy > 6.výzva Místní akční skupina Boskovicko PLUS-IROP-Bezpečnost chodců a cyklistů v dopravě II
Číslo výzvy: 241/06_16_038/CLLD_16_01_029
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rámci SCLLD na území MAS - viz text výzvy MAS.
Zpřístupnění žádosti o podporu: 7. 11. 2018 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 7. 11. 2018 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 10. 6. 2019 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena