Výzvy > 7.výzva MAS Moravský kras-IROP-Bezpečnost dopravy
Číslo výzvy: 200/06_16_038/CLLD_15_01_229
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Aktivita Bezpečnost dopravy - kraje a organizace zřizované nebo zakládané kraji, - obce a organizace zřizované nebo zakládané obcemi, - dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí - provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty, s. o. a obchodní společnosti).
Zpřístupnění žádosti o podporu: 29. 8. 2018 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 29. 8. 2018 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 7. 11. 2018 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena