Výzvy > 7.výzva MAS NAD ORLICÍ-IROP-Dokumenty územního rozvoje I
Číslo výzvy: 007/06_16_058/CLLD_16_01_062
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rácmi SCLLD na území MAS, kategorie příjemců vychází z jednotlivých specifických cílů IROP.
Zpřístupnění žádosti o podporu: 13. 4. 2018 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 13. 4. 2018 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 18. 5. 2018 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena