Výzvy > 7.výzva MAS Vyhlídky-IROP-Ochrana zdraví a majetku obyvatel
Číslo výzvy: 041/06_16_076/CLLD_16_02_053
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rámci SCLLD na území MAS, kategorie příjemců vychází z jednotlivých specifických cílů IROP
Zpřístupnění žádosti o podporu: 9. 8. 2018 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 9. 8. 2018 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 31. 1. 2019 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena