Výzvy > 7.Výzva MAS Vyškovsko, z.s.-IROP-Zkvalitnění vzdělávání a celoživotního učení II.
Číslo výzvy: 435/06_16_075/CLLD_16_02_019
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rámci SCLLD na území MAS - viz text výzvy MAS.
Zpřístupnění žádosti o podporu: 8. 2. 2020 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 8. 2. 2020 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 30. 4. 2020 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Otevřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena