Výzvy > 8. výzva-ITI-Plzeň-SC 2.4-Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání včetn
Číslo výzvy: 005/06_16_066/ITI_16_01_010
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, OSS, PO OSS,
Zpřístupnění žádosti o podporu: 5. 1. 2017 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 22. 3. 2017 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 20. 4. 2017 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena