Výzvy > 8.výzva MAS Horní Pomoraví-IROP-Doprava I.
Číslo výzvy: 053/06_16_038/CLLD_16_01_022
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rácmi SCLLD na území MAS, kategorie příjemců vychází z jednotlivých specifických cílů IROP.
Zpřístupnění žádosti o podporu: 15. 8. 2017 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 15. 8. 2017 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 21. 11. 2017 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena