Výzvy > 8. výzva MAS Pomalší-IROP-Infrastruktura základních a mateřských škol II
Číslo výzvy: 475/06_16_075/CLLD_17_03_038
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rámci SCLLD na území MAS - viz text výzvy MAS.
Zpřístupnění žádosti o podporu: 15. 5. 2020 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 15. 5. 2020 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 15. 7. 2020 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Otevřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena