Výzvy > 8.výzva MAS Pošumaví-IROP-Mobilita sociálních služeb
Číslo výzvy: 088/06_16_072/CLLD_15_01_271
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rámci SCLLD na území MAS, kategorie příjemců vychází z jednotlivých specifických cílů IROP.
Zpřístupnění žádosti o podporu: 3. 4. 2018 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 3. 4. 2018 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 8. 6. 2018 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena