Výzvy > 8.výzva MAS Sokolovsko-IROP-Řešení dopravní infrastruktury II
Číslo výzvy: 103/06_16_038/CLLD_15_01_064
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rácmi SCLLD na území MAS, kategorie příjemců vychází z jednotlivých specifických cílů IROP.
Zpřístupnění žádosti o podporu: 3. 1. 2018 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 3. 1. 2018 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 5. 3. 2018 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena