Výzvy > 8.výzva MAS Střední Povltaví-IROP-Bezpečná a šetrná doprava 3
Číslo výzvy: 515/06_16_038/CLLD_16_01_094
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí. Vždy subjekty, které realizují projekty v rámci SCLLD na území MAS.
Zpřístupnění žádosti o podporu: 27. 7. 2020 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 27. 7. 2020 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 31. 8. 2020 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Otevřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena