Výzvy > 9.výzva MAS Podhostýnska, z.s.-IROP-Pořízení vybavení a rekonstrukce školních objektů
Číslo výzvy: 513/06_16_075/CLLD_16_01_088
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rámci SCLLD na území MAS - viz text výzvy MAS.
Zpřístupnění žádosti o podporu: 10. 8. 2020 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 10. 8. 2020 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 18. 9. 2020 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Otevřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena