Výzvy > MAS 21 - BEZPEČNÁ DOPRAVA - I.
Číslo výzvy: 009/06_16_038/CLLD_15_01_088
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rácmi SCLLD na území MAS, kategorie příjemců vychází z jednotlivých specifických cílů IROP.
Zpřístupnění žádosti o podporu: 21. 9. 2016 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 29. 9. 2016 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 31. 10. 2022 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Zaregistrovaná
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena