Výzvy > MAS Krkonoše ? IROP ? Infrastruktura pro vzdělávání na území MAS Krkonoše
Číslo výzvy: 500/06_16_075/CLLD_17_03_011
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rámci SCLLD na území MAS - viz text výzvy MAS.
Zpřístupnění žádosti o podporu: 9. 9. 2020 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 9. 9. 2020 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 14. 11. 2020 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Otevřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena