Výzvy > 4.výzva MAS Rozvoj Krnovska-IROP-Zvyšování kvality a dostunosti vzdělávací infrastruktury
Číslo výzvy: 104/06_16_075/CLLD_16_01_117
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Společné pro všechny aktivity: - kraje - organizace zřizované nebo zakládané kraji - obce - organizace zřizované nebo zakládané obcemi - nestátní neziskové organizace - církve - církevní organizace - organizační složky státu - příspěvkové organizace organizačních složek státu Aktivita: Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - zařízení péče o děti do 3 let - školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání - další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti Aktivita: Infrastruktura základních škol - školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání - další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit Aktivita: Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol - školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání - další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit Aktivita: Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání - školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání - další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
Zpřístupnění žádosti o podporu: 29. 6. 2018 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 29. 6. 2018 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 1. 10. 2018 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena