Výzvy > MAS Sokolovsko - IROP - Zkvalitnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví"
Číslo výzvy: 002/06_16_073/CLLD_15_01_064
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rámci SCLLD na území MAS, kategorie příjemců vychází z jednotlivých specifických cílů IROP
Zpřístupnění žádosti o podporu: 12. 10. 2016 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 19. 10. 2016 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 31. 10. 2022 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Zrušená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena