Výzvy > ?MAS Společná CIDLINA - IROP - Investice do sociálních služeb I."
Číslo výzvy: 014/06_16_072/CLLD_15_01_240
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rámci SCLLD na území MAS, kategorie příjemců vychází z jednotlivých specifických cílů IROP
Zpřístupnění žádosti o podporu: 22. 11. 2016 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 29. 11. 2016 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 30. 6. 2023 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Zrušená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena