Výzvy > 1.výzva MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka-IROP-Kulturní dědictví
Číslo výzvy: 016/06_16_073/CLLD_16_01_086
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (dle zápisu v katastru nemovitostí), kromě fyzických osob nepodnikajících
Zpřístupnění žádosti o podporu: 22. 12. 2017 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 22. 12. 2017 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 9. 2. 2018 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena