Výzvy > NEPLATNÁ!!!!! 4. výzva-ITI-Brno-SC 1.2-Telematika
Číslo výzvy: 009/06_16_045/ITI_16_01_003
Druh výzvy: Průběžná
Oprávnění žadatelé: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty, s. o. a obchodní společnosti), Ministerstvo dopravy ČR
Zpřístupnění žádosti o podporu: 8. 9. 2016 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 19. 12. 2016 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 26. 1. 2017 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Zaregistrovaná
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena