Výzvy > NEPLATNÁ!!!! Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
Číslo výzvy: 003/06_16_041/ITI_16_01_003
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace
Zpřístupnění žádosti o podporu: 3. 11. 2016 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 11. 11. 2016 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 30. 6. 2023 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Zaregistrovaná
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena