Výzvy > Výzva č. 30 Rozvoj sociálních služeb v SVL
Číslo výzvy: 06_16_040
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace
Zpřístupnění žádosti o podporu: 6. 5. 2016 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 27. 5. 2016 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 27. 10. 2016 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Stav žádostí o podporu ve výzvě č. 30 k 3. 8. 2020

Příjem žádostí byl již ukončen

2 projekty v hodnocení celkem za 73,8 mil. Kč
17 projektů v realizaci celkem za 357,1 mil. Kč
101 proplacených projektů celkem za 611,3 mil. Kč

Poznámka: Graf neobsahuje vyřazené projekty a projekty stažené žadateli.

Připojené soubory

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena