Výzvy > Výzva č. 31 Zvýšení kvality návazné péče
Číslo výzvy: 06_16_043
Druh výzvy: Průběžná
Oprávnění žadatelé: Příspěvkové organizace OSS, organizace zřizované kraji, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané kraji, organizace zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církevní organizace, obchodní společnosti poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění. Poskytovatelé zdravotních služeb musí splnit kumulativně následující podmínky: poskytovatel návazné péče zajišťuje péči a služby v oborech gynekologie a porodnictví, dětské lékařství, chirurgie a vnitřní lékařství; poskytovatel návazné péče zajišťuje péči alespoň ve čtyřech oborech/metodách definovaných Koncepcí návazné péče a navázaných na vysoce specializované centrum; poskytovatel návazné péče má alespoň 300 akutních lůžek nebo méně, pokud jsou v regionu LAU1 pouze zařízení s menší kapacitou lůžek.
Zpřístupnění žádosti o podporu: 12. 5. 2016 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 31. 5. 2016 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 18. 7. 2016 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Stav žádostí o podporu ve výzvě č. 31 k 10. 8. 2020

Příjem žádostí byl již ukončen

0 projektů v hodnocení 0,0 mil. Kč
37 projektů v realizaci celkem za 1 808,3 mil. Kč
76 proplacených projektů celkem za 4 293,5 mil. Kč

Poznámka: Graf neobsahuje vyřazené projekty a projekty stažené žadateli.

Připojené soubory

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena