Výzvy > Výzva č. 39 Rozvoj infrastruktury komunitních center v SVL
Číslo výzvy: 06_16_052
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.
Zpřístupnění žádosti o podporu: 18. 7. 2016 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 18. 7. 2016 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 31. 10. 2016 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Stav žádostí o podporu ve výzvě č. 39 k 3. 8. 2020

Příjem žádostí byl již ukončen

0 projektů v hodnocení 0,0 mil. Kč
6 projektů v realizaci celkem za 76,7 mil. Kč
32 proplacených projektů celkem za 402,4 mil. Kč

Poznámka: Graf neobsahuje vyřazené projekty a projekty stažené žadateli.

Připojené soubory

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena