Výzvy > Výzva č. 47 Infrastruktura základních škol SVL
Číslo výzvy: 06_16_063
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu
Zpřístupnění žádosti o podporu: 24. 8. 2016 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 29. 9. 2016 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 14. 2. 2017 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Stav žádostí o podporu ve výzvě č. 47 k 3. 8. 2020

Příjem žádostí byl již ukončen

9 projektů v hodnocení celkem za 135,4 mil. Kč
216 projektů v realizaci celkem za 2 413,3 mil. Kč
185 proplacených projektů celkem za 2 550,0 mil. Kč

Poznámka: Graf neobsahuje vyřazené projekty a projekty stažené žadateli.

Připojené soubory

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena