Výzvy > Výzva č. 65 Sociální podnikání - integrované projekty CLLD
Číslo výzvy: 06_16_074
Druh výzvy: Průběžná
Oprávnění žadatelé: osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění; obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích; nestátní neziskové organizace; církve; církevní organizace.
Zpřístupnění žádosti o podporu: 9. 12. 2016 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 16. 12. 2016 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 31. 10. 2022 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Otevřená
Dokumentace výzvy

Stav žádostí o podporu ve výzvě č. 65 k 25. 5. 2020

Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 10. 2022

31 projektů v hodnocení celkem za 61,0 mil. Kč
21 projektů v realizaci celkem za 51,9 mil. Kč
19 proplacených projektů celkem za 35,6 mil. Kč

Poznámka: Graf neobsahuje vyřazené projekty a projekty stažené žadateli.

Připojené soubory

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena