Výzvy > Výzva č. 74 Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center
Číslo výzvy: 06_17_088
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.
Zpřístupnění žádosti o podporu: 11. 5. 2017 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 19. 5. 2017 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 16. 11. 2017 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Stav žádostí o podporu ve výzvě č. 74 k 3. 8. 2020

Příjem žádostí byl již ukončen

0 projektů v hodnocení 0,0 mil. Kč
7 projektů v realizaci celkem za 116,4 mil. Kč
2 proplacené projekty celkem za 23,6 mil. Kč

Poznámka: Graf neobsahuje vyřazené projekty a projekty stažené žadateli.

Připojené soubory

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena