Výzvy > Výzva č. 82 Rozvoj sociálních služeb (SVL) II.
Číslo výzvy: 06_18_103
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.
Zpřístupnění žádosti o podporu: 31. 5. 2018 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 28. 6. 2018 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 29. 11. 2018 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Stav žádostí o podporu ve výzvě č. 82 k 28. 9. 2020

Příjem žádostí byl již ukončen

2 projekty v hodnocení celkem za 53,6 mil. Kč
18 projektů v realizaci celkem za 279,7 mil. Kč
2 proplacené projekty celkem za 2,0 mil. Kč

Poznámka: Graf neobsahuje vyřazené projekty a projekty stažené žadateli.

Připojené soubory

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena