Výzvy > Výzva č. 88 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II
Číslo výzvy: 06_18_110
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: zařízení péče o děti do 3 let; školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání; další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti; kraje; organizace zřizované kraji; organizace zakládané kraji; obce; organizace zřizované obcemi; organizace zakládané obcemi; nestátní neziskové organizace; církve; církevní organizace; organizační složky štátu; příspěvkové organizace organizačních šložek státu
Zpřístupnění žádosti o podporu: 2. 10. 2018 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 16. 10. 2018 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 31. 10. 2018 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Stav žádostí o podporu ve výzvě č. 88 k 10. 8. 2020

Příjem žádostí byl již ukončen

2 projekty v hodnocení celkem za 26,1 mil. Kč
76 projektů v realizaci celkem za 1 517,1 mil. Kč
6 proplacených projektů celkem za 49,7 mil. Kč

Poznámka: Graf neobsahuje vyřazené projekty a projekty stažené žadateli.

Připojené soubory

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena