Výzvy > 12.výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy II. (IROP1)
Číslo výzvy: 159/06_16_038/CLLD_15_01_146
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rámci SCLLD na území MAS - viz text výzvy MAS.
Zpřístupnění žádosti o podporu: 27. 9. 2019 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 27. 9. 2019 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 29. 11. 2019 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena